Монголбанк

Буцах

Арга хэмжээ

Эрх бүхий байгууллагуудын зохион байгуулсан арга хэмжээнүүд:

 • Дотоод
  • 2020.10.30 Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд Модуль 7-ийн хэлэлцүүлэг;
  • 2020.10.29 Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд Модуль 8,10-ын хэлэлцүүлэг;
  • 2020.10.28 Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд Модуль 4,5, 6(а), 6(б)-ийн хэлэлцүүлэг;
  • 2020.10.27 Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд Модуль 3,9-ийн хэлэлцүүлэг;
  • 2020.10.26 Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд Модуль 1,2-ын хэлэлцүүлэг;
  • 2020.07.20 Улсын ерөнхий прокурорын газар, Нийслэлийн прокурорын газар- Улсын ерөнхий прокурорын газрын хүсэлтийн дагуу ФАТФ-ын 40 зөвлөмжийн үнэлгээг сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт, газар дээрх хяналт шалгалт ирэхтэй холбоотой төлөвлөгөө болон Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний асуудлаар уулзав;
  • 2020.06.09 Санхүүгийн зохицуулах хороо, Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбоо, Авлигатай тэмцэх газар, Татварын ерөнхий газар- Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд Модуль 6 (б)-ийн уулзалт;
  • 2020.06.03 Санхүүгийн зохицуулах хороо, Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбоо, Авлигатай тэмцэх газар, Татварын ерөнхий газар- Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд Модуль 6 (а)-ийн уулзалт;
  • 2020.05.25: Үндэсний зөвлөл- Ээлжилт хурал;
  • 2020.05.19: Татварын ерөнхий газар- Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд Модуль 2-ийн уулзалт;
  • 2020.05.19: Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт- Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд Модуль 2-ийн уулзалт;
  • 2020.05.14: Гаалийн ерөнхий газар- Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд Модуль 2-ийн уулзалт;
  • 2020.04.17: Хамтын ажиллагааны зөвлөл- Ээлжит хурал;
  • 2020.03.26: Санхүүгийн зохицуулах хороо- Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний хийх аргачлалын талаарх уулзалт;
  • 2020.03.19: Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хэсгийн хурал;
  • 2020.03.05: Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт- Гарын авлага хэлэлцэх;
  • 2020.02.13: Хамтын ажиллагааны зөвлөл- Ээлжит хурал;
  • 2019.10.22-24: Америк Нэгдсэн Улсын Элчин сайдын яам- Цахим аюулгүйн байдлын сургалт;
  • 2019.09.24: Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга- Мэдээллийг төрийн байгууллагын цахим тайланд хэвшүүлэх нь;
  • 2019.08.26-30: Цагдаагийн ерөнхий газар, Америк Нэгдсэн Улсын Элчин сайдын яам- Холбооны мөрдөх товчоо- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх;
  • 2019.07.29: Авлигатай тэмцэх газар- Монгол Улс дахь авлигын эсрэг шинэтгэл;
  • 2019.06.04: Авлигатай тэмцэх газар- Авлигын эсрэг – 1 өдрийн хөтөлбөрт сургалт;
  • 2019.05.14-17: Азийн хөгжлийн банк- Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн зээлийн эрсдэлийн удирдлага сэдэвт сургалт;
  • 2019.04.08-12: STAR “Санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагааны сургалт”;
  • 2019.04.05: “Ногоон Таксономи”-г танилцуулах хэлэлцүүлэг, семинар;
  • 2019.03.20: Азийн хөгжлийн банк- "Future Thinking” уулзалт;
  • 2019.03.20: Голомт банк- Монголын тогтвортой санхүүжүүлтийн форум.
 • Гадаад
  • 2020.05.22: Дэлхийн банк- ҮЭҮ-ний Модуль 2-ын онлайн сургалт;
  • 2020.05.06: Дэлхийн банк- ҮЭҮ-ний Модуль 9-ийн онлайн сургалт;
  • 2020.04.30: Дэлхийн банк- ҮЭҮ-ний Модуль 4,5-ын онлайн сургалт;
  • 2020.02.16-21: Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)- ФАТФ-ын чуулга уулзалт, Франц улс;
  • 2020.01.27-31: Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)- ФАТФ-ын уулзалт, Франц улс;
  • 2020.01.15-23: Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ), Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (АНДМУТБ)- ФАТФ/ АНДМУТБ хамтарсан уулзалт, БНХАУ;
  • 2019.10.14-18: Тайланд Улсын хууль сахиулах академи, АНУ-ын холбооны татварын байгууллага- Санхүүгийн мөрдөн шалгах техник, Тайланд улс;
  • 2019.09.10-13: Евроазийн бүлэг- Евроазийн МУТСТ бүлгийн уулзалт, Киргиз улс;
  • 2019.09.09-15: Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (АНДМУТБ), Олон улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлэг (ОУХАХБ)- АНДМУТБ/ОУХАХБ Хамтарсан ажлын хэсгийн уулзалт, Тайланд улс;
  • 2019.08.15-25: Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (АНДМУТБ)- АНДМУТБ-ын жилийн уулзалт, Австрали улс;
  • 2019.07.08-13: Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)- ФАТФ-ын Зөвлөмжүүдийн талаарх сургалт, БНСУ;
  • 2019.07.01-05: Эгмонт бүлэг- Эгмонт бүлгийн Жилийн уулзалт, Голланд улс;
  • 2019.06.02-08: Олон улсын валютын сан (ОУВС)- Сургалт, Сингапур;
  • 2019.05.27-31: Дэлхийн банк: Евро-Азийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх бүлэг /EAG/-ийн 30 дахь удаагийн ээлжит хурал, ОХУ;
  • 2019.05.14-19: Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ), Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (АНДМУТБ)- ФАТФ/ АНДМУТБ хамтарсан уулзалт, БНХАУ;
  • 2019.04.16-20: Олон улсын валютын сан (ОУВС)- ОУВС-гийн Жилийн уулзалт, АНУ;
  • 2019.03.04-08: Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ), НҮБ-ын мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар- Терроризмыг санхүүжүүлэлтийн эсрэг хамтын ажиллагаа, мэдээллийн солилцоог сайжруулах чиглэлээр дундад азийн мэргэжилтнүүдийн уулзалт, Узбекистан;
  • 2019.01.09-11: Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (АНДМУТБ), Олон улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлэг (ОУХАХБ)- АНДМУТБ/ОУХАХБ Хамтарсан ажлын хэсгийн уулзалт, Тайван улс.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.