Хориг арга хэмжээний мэдээлэл

Оросын Холбооны Улсын эсрэг АНУ, ИБУИНВУ болон Европын Холбооны авсан хориг арга хэмжээний тухай мэдээлэл.

Хориг арга хэмжээний жагсаалтад хүрэх холбооснууд:

 • АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (Office of Foreign Assets Control, OFAC)-ны нийт хориг арга хэмжээний мэдээллийн хуудсанд энд дарж нэвтрэнэ үү.
  • Гадаад хөрөнгийн хяналтын албанаас ОХУ-д авч хэрэгжүүлж буй хориг арга хэмжээний мэдээлэлтэй энд дарж танилцана уу.
  • Нийт хориг арга хэмжээний жагсаалтаас ОХУ-аас хориг арга хэмжээнд багтсан нийт этгээдийн мэдээллийг харах бол энд дарна уу.
 • Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх байгууллага (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI)-ын хориг арга хэмжээний мэдээллийн хуудсанд нэтрэх бол энд дарна уу.
  • Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх байгууллагын ОХУ-д авч хэрэгжүүлж буй хориг арга хэмжээний мэдээлэлтэй энд дарж танилцана уу.
  • Нийт хориг арга хэмжээний жагсаалтаас ОХУ-аас хориг арга хэмжээнд багтсан нийт этгээдийн мэдээллийг харах бол энд дарна уу.
 • Европын Холбооны хориг арга хэмжээ (EU Restrictive Measures)-ний мэдээллийн хуудсанд нэвтрэх бол энд дарна уу.
  • Европын Холбооноос ОХУ улсад авч хэрэгжүүлж буй хориг арга хэмжээний мэдээлэлтэй танилцах бол энд дарна уу.
  • Нийт хориг арга хэмжээний жагсаалтаас ОХУ-аас хориг арга хэмжээнд багтсан нийт этгээдийн мэдээллийг харах бол энд дарна уу.

АНУ, ИБУИНВУ болон Европын Холбооноос гадна БНСУ, Канад, Япон, Австрали, Шинэ Зеланд, Швейцар, Сингапур зэрэг олон улс орнууд нь ОХУ-ын эсрэг өөр өөрсдийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа тул Та уг мэдээллийг үйл ажиллагаандаа ашиглана уу.