Буцах

Дотоод хамтын ажиллагаа


Монгол Улсын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүргийн хүрээнд Монголбанк, Санхүүгийн мэдээллийн алба, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яам, Тагнуулын ерөнхий газар, Авлигатай тэмцэх газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхйи газар, Улсын прокурорын ерөнхий газар, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Үндэсний статистикийн хороо, Гаалийн ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон Мэргэжлийн холбоодууд гэх мэт олон байгууллага хувь нэмрээ оруулан, хүчин чармайлт гарган ажилладаг.