Судалгааны ажил - Товхимол №2 нийтлэгдлээ

2024-04-01 17:00 | Мэдээ

Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит "Эрдэм шинжилгээний бага хурал"-д амжилттай оролцсон оюутнуудын судалгааны ажлаас түүвэрлэсэн Судалгааны ажил - Товхимол №2 нийтлэгдлээ. 

Судалгааны товхимолтой энд дарж танилцана уу.