"Money Mule” буюу “Хууль бус мөнгө дамжуулагч” урьдчилан сэргийлэх аян эхэллээ.

2023-08-31 15:00 | Мэдээ

Интерполын Санхүүгийн гэмт хэрэг, авлигатай тэмцэх төв (IFCACC)-өөс "Money Mule” буюу “Хууль бус мөнгө дамжуулагч” урьдчилан сэргийлэх аяныг 2023 оны 8 дугаар сарын 28-аас 9 дүгээр сарын 11-ний хооронд цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байна.

Монгол Улсын Цагдаагийн байгууллага энэхүү аянд нэгдэн оролцож байгаа бөгөөд аяны гол зорилго нь:

  • “Хууль бус мөнгө дамжуулагч” гэж хэн болох, энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдсоноор үүсэх үр дагавар;
  • “Хууль бус мөнгө дамжуулагч”-ийг элсүүлэх үйл явц;
  • “Хууль бус мөнгө дамжуулагч” болохоос хэрхэн сэргийлэх арга зам зэрэг мэдээллийг иргэд, олон нийтэд дараах сэдвийн хүрээнд хүргэж энэ төрлийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх явдал юм.

    #ТаныДансТаныХариуцлага

    #YourAccountYourCrime