Буцах

Татварын ерөнхий газраас Санхүүгийн мэдээллийн албаны Үйл ажиллагааны хэлтсийн ажилтнуудад зориулан татварын хяналт шалгалттай холбоотой сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

Огноо: 2020/05/28

Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс ирүүлсэн тайлангуудад дүн шинжилгээ хийхэд тус чиглэлийн мэдлэг, туршлага ихээхэн шаардагддагийг харгалзан үзэж 2020 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Татварын ерөнхий газрын Хяналт шалгалтын газраас “Татварын хяналт шалгалтын үйл явц, журам түүний шинэчлэлт” гэсэн сэдвээр сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.