Монголбанк

Буцах

Мэдээний архив

Он сонгох: 
select
  
2021/03/30: goAML програмын тайлан хүлээн авах порталын туршилтыг арилжааны банкуудтай хийж эхэллээ.
2021/03/18: Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Худалдаанд суурилсан мөнгө угаах гэмт хэрэг”-ийн тухай цахим сургалт орлоо.
2021/03/12: МЭДЭГДЭЛ
2021/03/09: Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Дэлхийн банк болон Япон улсын санхүүгийн үйлчилгээний газартай хамтран виртуал хөрөнгөтэй холбоотой семинарыг зохион байгууллаа.
2021/02/17: Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Чайналисис компанитай хамтран виртуал хөрөнгөтэй холбоотой цахим сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа
2021/02/17: НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх албанаас Европын холбоо болон Монгол Улсын Терроризмтой тэмцэх зөвлөлтэй хамтран цахим сургалт зохион байгууллаа.
2021/02/09: Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс “Типологийн семинар”-ыг онлайнаар зохион байгууллаа.
2021/01/26: АНУ-ын Сангийн яамны зөвлөхүүд холбогдох мэргэжилтнүүдэд “Виртуал хөрөнгийн болон виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн тухай” сургалтыг орлоо
2021/01/26: Санхүүгийн мэдээллийн албанаас GoAML программыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.
2021/01/22: Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөлд олон нийтээс санал авч байна.
2021/01/19: Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Олон улсын комплаенсын холбоотой хамтран мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр 4 өдрийн семинарыг зохион байгууллаа.
2021/01/19: Монгол Улсыг Европын Холбооны хар жагсаалтаас хаслаа.
2021/01/06: Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэхээр тогтвортойгоор ажиллаж байна.
2020/12/30: Монголбанкны 2020 оны онцлох 20 үйл явдлын товчоон
2020/12/25: Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
2020/11/20: ФАТФ-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 33 дугаар удаагийн ээлжит чуулга уулзалт боллоо.
2020/11/10: ФАТФ-ын ерөнхийлөгч доктор Маркус Плейер Монгол Улс саарал жагсаалтаас гарсанд баяр хүргэлээ.
2020/11/02: Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр мэдлэгээ дээшлүүлэх хүсэлтэй хүн бүрт зориулан “Экофел” сургалтын платформыг танилцуулж байна.
2020/10/28: Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний тайлантай холбоотой хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна.
2020/10/23: Монгол Улс ФАТФ-ын саарал жагсаалтаас гарлаа.
2020/10/23: ФАТФ-ын мэдэгдэл
2020/10/13: Олон Улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлгийн онлайн хурал боллоо.
2020/10/02: Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Монгол Улсад хийх газар дээрх хяналт шалгалтын ажил 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 02-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө.
2020/09/18: Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
2020/09/11: 2020 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 10-ны өдрүүдэд хил хамгаалах, гаалийн байгууллагын албан хаагч нарт мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ойлголтыг сайжруулах сургалт зохион байгууллаа.
2020/09/09: Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хянан шалгах чиглэлээр АНУ-ын зөвлөхтэй хамтран Санхүүгийн зохицуулах хорооны хянан шалгагч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа.
2020/09/04: Сангийн яамнаас татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.
2020/09/04: Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хянан шалгах чиглэлээр АНУ-ын зөвлөхтэй хамтран өөрийгөө зохицуулах байгууллагуудын хянан шалгагч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа.
2020/09/04: Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг /APG/-ээс Монгол Улсын 3 дахь шатны Явцын тайланг эцэслэн баталлаа.
2020/08/22: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын албан хаагч нарт “Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн тухай ойлголт, хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг тогтоох, мэдээллийг бүртгэхэд анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт орлоо.
2020/07/31: ФАТФ-аас Ковид-19 цар тахалтай холбоотой хоёр цахим сургалт зохион байгууллаа.
2020/07/27: Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Мөнгө угаах болон Зэрлэг ан амьтдын хууль бус худалдаа” сэдэвт цахим сургалт орлоо.
2020/07/22: Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс Харилцан үнэлгээний хорооны онлайн хурал зохион байгуулагдлаа.
2020/07/09: Улсын Ерөнхий Прокурорын газраас Санхүүгийн мэдээллийн албаны ажилтнуудад зориулан Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авах талаарх сургалт зохион байгуулагдлаа.
2020/07/08: Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
2020/07/01: ФАТФ-ын 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн мэдэгдэл
2020/06/22: Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид зориулсан мэдээлэх үүргийг таниулах ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа
2020/06/22: Санхүүгийн мэдээллийн албанаас санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан Санхүүгийн мэдээллийн албанд ирүүлэх тайлан бөглөх заавар, зөвлөмжийг гаргалаа
2020/06/16: Олон улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлгийн цахим хурал зохион байгуулагдлаа.
2020/06/12: Санхүүгийн мэдээллийн албанаас санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан гарын авлага гаргалаа
2020/05/30: Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх гарын авлагыг боловсруулан гаргалаа
2020/05/29: Монгол Улс ФАТФ-аас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалттай биелүүллээ.
2020/05/28: Татварын ерөнхий газраас Санхүүгийн мэдээллийн албаны Үйл ажиллагааны хэлтсийн ажилтнуудад зориулан татварын хяналт шалгалттай холбоотой сэдвээр сургалт зохион байгууллаа
2020/05/25: Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөл хуралдлаа
2020/05/22: Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид зориулсан мэдээлэх үүргийг таниулах сургалтыг зохион байгууллаа
2020/05/14: Европын холбооноос Монгол Улсад суух Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайд Траян Лауренцю Христеаг хүлээн авч уулзлаа
2020/04/17: Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
2020/02/21: ФАТФ-ын ээлжит чуулган уулзалт боллоо
2020/02/13: Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албаны дэргэдэх хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал боллоо

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.