Буцах

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Мөнгө угаах болон Зэрлэг ан амьтдын хууль бус худалдаа” сэдэвт цахим сургалт орлоо.

Огноо: 2020/07/27

2020 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас 2020 оны 6 дугаар сард гаргасан “Мөнгө угаах болон зэрлэг ан амьтдын хууль бус худалдаа” сэдэвт тайланг дараах агуулгын хүрээнд танилцууллаа. Үүнд:

-          Зэрлэг ан амьтдын хууль бус худалдаанаас мөнгө угаах нь ямархуу байдлаар явагддаг вэ?

-          Үүнтэй тэмцэхэд улс орнууд, санхүүгийн байгууллагууд, иргэд юу хийх хэрэгтэй вэ?

-          Дараагийн хийх алхам юу байх вэ? гэх сэдвүүдийг хэлэлцүүллээ.

 

1.      Та бүхэн дээрх цахим сургалтыг эндээс үзээрэй.

https://www.youtube.com/watch?v=RBAUMugtukg&feature=emb_title

2.      “Мөнгө угаах болон Зэрлэг ан амьтдын хууль бус худалдаа” тайлантай энд дарж танилцана уу.

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Money-laundering-and-illegal-wildlife-trade.pdf