Буцах

Үйл явдал

 

Огноо Арга хэмжээ Байгууллага
2020.06.08 Виртуал бодлогын хөгжлийн ажлын хэсгийн уулзалт ФАТФ
2020.06.16 Виртуал олон улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлгийн уулзалт ФАТФ
2020.06.24 Виртуал чуулга уулзалт (Plenary) ФАТФ
2020.09.01-02 Хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх форум, Вена ФАТФ
2020.10.18-23 Ажлын хэсгийн болон чуулга уулзалт (Plenary), Парис ФАТФ